Novice

Učni center Brje

Na Brjah smo zaključili z deli na obstoječem objektu Krajevne skupnosti in šole v naselju Brje. Investitor je želel objekt prenoviti, dodati novo vsebino in prizidati novo večnamensko dvorano z vsemi ostalimi prostori (prizidek dvorane bo v 2. fazi) in urediti okolici objekta. Cilji investicije so bili (v 1. fazi):

– rekonstrukcija obstoječega objekta osnovne šole in krajevne skupnosti v katerem bodo urejeni prostori Učnega centra Brje s predelovalnico sadja, trgovinico, učilnico ter prostori krajevne skupnosti z vsemi potrebnimi spremljevalnimi prostori

– nova komunalna ureditev objekta (meteorna in fekalna kanalizacija, elektro in telefonska infrastruktura, vodovodni priključki ter nova prometna ureditev)

– novogradnja podpornega zidu na zahodni strani

Več informacij pa na spodnjih povezavah:

http://www.ajdovscina.si/novice/2015021910063726/

http://www.ajdovscina.si/novice/2015052015544767/