Storitve

Ponašamo se z izdelavo stanovanjskih, poslovnih, proizvodnih in športnih objektov, obnove objektov (rekonstrukcija, adaptacija in sanacija), rušenje objektov, prekrivanjem streh, izdelavo podpornih in opornih kamnitih ali armirano-betonskih zidov ter zunanje ureditve.


Gradbena dela

Pripravljalna dela

Postavitev in zavarovanje gradbenih profilov, ureditev gradbišča,…

Rušitvena dela

Rušenje objektov, rušenje strehe in strešnih konstrukcij, rušenje opečnih, kamnitih ter betonskih sten, rušenje keramike, rušenje tlaka, naprava utorov za instalacije, rušenje ometov, rezanje in rušenje asfalta,…

Zemeljska dela

Odkop humusa, široki izkopi gradbene jame ter izkopi jarkov za temelje in kanalizacijo, planiranje in utrjevanje, zasip z tamponom, gredo, materialom od izkopa,…

Betonska dela

Vgrajevanje raznih betonov, rezanje, krivljenje in vgrajevanje armaturnih palic in mrež, izvedba travetnih plošč,…

Tesarska dela

Izdelava raznih opažev, montaža fasadnega odra, montaža lesenega ostrešja, popoditev strehe z lesenim kosmatim ali finaliziranim opažem, letvanje strehe,…

Zidarska dela

Izdelava horizontalnih in vertikalnih hidroizolacij z bitumenskimi trakovi, izdelava horizontalnih in vertikalnih toplotnih izolacij z xps ali eps, zidanje nosilnih in predelnih sten, izvedba grobega in finega ometa, izdelava mikroarmiranih cementnih estrihov, izdelava dimnikov,…

Kanalizacija

Polaganje raznih kanalizacijskih cevi na peščeno ali betonsko posteljico, izdelava raznih revizijskih jaškov in peskolovov iz betonskih ali pvc ali poliesterskih cevi, montaža raznih LTŽ ali INOX ali betonskih pokrovov, montaža raznih povoznih in pohodnih linijskih ali točkovnih rešetk, montaža raznih malih čistilnih naprav, lovilcev olj in vodohramov,…

Sanacije

Izvedba sanacijskih ometov, izvedba ojačitev nosilcev z karbonskimi lamelami,…


Obrtniška dela

Krovska dela

Pokrivanje streh s strešniki različnih proizvajalcev,…

Keramičarska dela

Polaganje in fugiranje talne in stenske keramike, izvedba nizko stenske obrobe – batiskofe, …

Kamnoseška dela

Montaža zunanjih in notranjih kamnitih okenskih polic ter pragov, vgradnja kamnitih ert,…

Fasaderska dela

Izdelava fasadnih sistemov.


Zunanja ureditev

Povozne in pohodne površine

Polaganje robnikov, izvedba metličenega betona, vgradnja prodca, tlakovanje površin z betonskimi tlakovci, kamnitimi skrlami, porfidom, rezanim kamenjem, pranimi ploščami,…

Podporni in oporni zidovi

Zidanje kamnitih zidov, izdelava armirano betonskih zidov,…

Montažna dela

Montaža ograj in vrat,…


Ostalo

Z našimi stalnimi podizvajalci uredimo tudi ostala dela, kot so:

  • Kleparska dela
  • Ključavničarska dela
  • Tlakarska dela
  • Mavčnokartonska dela
  • Slikopleskarska dela
  • Mizarska dela
  • ALU dela
  • Asfaltiranje površin
  • Strojne instalacije
  • Elektro instalacije