Polaganje raznih kanalizacijskih cevi na peščeno ali betonsko posteljico, izdelava raznih revizijskih jaškov in peskolovov iz betonskih ali pvc ali poliesterskih cevi, montaža raznih LTŽ ali INOX ali betonskih pokrovov, montaža raznih povoznih in pohodnih linijskih ali točkovnih rešetk, montaža raznih malih čistilnih naprav, lovilcev olj in vodohramov,…